Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müfteri

29 Ağustos 2021

     İftira eden, kara çalan, haksız isnatta bulunan, bir kimseyi zan altında bırakan. Arapça feriyy (=asılla ilgili olmayan, asılsız) sözünden türetilmiştir. Arapça fer (=asli olmayan, ikinci derecede ehemmiyeti bulunan) kelimesine dayanmaktadır. Arapça fer’î veya fer’iyye ‘fer’e mensup olandır, bir başka deyimle asılla ilgili olmayandır. Arapça fer sözünden türetilen iftira kelimesinden aynı dilde mufterî sözüne varılmıştır. Türkçede müfteri biçimiyle ifade edilmektedir.