Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müftü

29 Ağustos 2021

     İl ve ilçelerde bulunan din görevlilerinin amiri. Verdiği fetva ile hüküm açıklayan kimsedir. Arapça iftā (=fetva verme, bir konuda hükme varma) sözünden. Fetvā, Arapçada ‘yiğit, delikanlı’ karşılığındaki fetā sözünden türetilmiştir. Fetvā’nın çoğul şekli fetāvā’dır. Fetvā, müftünün verdiği şer’î hükümdür. Arapça muftî (=fetva veren) sözünden Türkçede müftü şekline dönüştürülmüştür. İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İngilizce mufti.