Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Muhammet

25 Mayıs 2024

     Hamdeden, şükreden, şükran belirten; öven veya övülen. Aynı karşılıktaki Arapça Muḥammed adından. Muḥammed, şahıs adı olarak İbn Durayd ve İbn Sa’d’a göre İslam öncesi Araplarından kalmadır. Danimarkalı Doğu bilimci Frants Peder William Buhl (1850-1932), Muḥammed adının sonradan Hz. Muhammed’e verilen bir isim olmadığını aktarmaktadır. Anadolu’da Mehmet/Memet olarak ifade edildiği belirlenen Muḥammed (>Muhammet>Mehmet) adı Arapça ḥamd (=şükran belirtme, övme, yüceltme) ve medḥ (=övme) sözcükleriyle bağlantılıdır. İbranice mẖmʼh (=övgü, iltifat) sözcüğüyle aynı köktendir. Bkz. Mehmet.