Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Muhasebe

6 Şubat 2022

     Hesap işi, hesap görme, hesaplaşma; hep işi görülen yer.  Arapça muḥāsebe (=hesap işi, hesap görme) sözünden. Aynı dildeki ḥisāb (=hesap, sayma) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça muḥāsib (=muhasebe işleriyle uğraşan kimse) sözü de aynı köktendir.