Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Muhatap

17 Mayıs 2021

    Kendisine hitap edilen, kendisiyle konuşulan kimse. Arapça muḫāṭaba (=hitap etmek) sözünden türetilen muḫāṭab (=kendisine hitap edilen) kelimesinden. Köken itibariyle aynı dildeki ḫuṭbe (=halka yönelik hitap) sözcüğüne dayanmaktadır. Arapça ḫiṭāb ‘birden çok kimseye sözlü veya yazılı seslenme’dir. Arapça muḫāṭib ‘hitap eden’dir. Muḫāṭaba’nın çoğulu  muḫāṭabāt olarak biliniyor.