Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Muhatap

17 Mayıs 2021

    Kendisine hitap edilen, kendisiyle konuşulan kimse. Arapça muḥāṭaba (=hitap etmek) sözünden türetilen muḥaṭab (=kendisine hitap edilen) kelimesinden. Köken itibariyle hutbe (=halka yönelik hitap) sözüne dayanmaktadır. Hitap ‘birden çok kimseye sözlü veya yazılı seslenme’dir. Arapça Muḥāṭıb ‘hitap eden’dir. Muḥāṭaba’nın çoğulu muḥāṭabāt olarak biliniyor.