Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mühür

28 Haziran 2021

     Üzerinde bir kimsenin veya bir kuruluşun adının tersine kazılı bulunduğu imza yerine geçen maden, lastik ya da başka maddeden yapılmış alet, damga. Farsça muhr (=damga, imza) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Mühr-i Süleymān ‘Hz. Süleyman’ın mühründe bulunduğu söylenilen birbirine girmiş iki müselles (=üçgen) şekli’dir. Kürtçe mıhũr, Hintçe muhar, Tacikçe mūhr, Urduca māhır, Pencapça ve Nepalce mōhara, Svahilice muhuri sözleriyle birlikte Türkçeye yakın dillerden Uygurca, Türkmence ve Azerice möhür, Tatarca möhir, Özbekçe mühr, Kazakça ve Kırgızca mörBaşkırtça möhör sözleri telaffuz edilmektedir. Sanskritçe mudrā (=mühür), Pehlevice mutrāk, mudrāk (=yüzük, halka) sözleri ile etimolojik bir münasebet olabilir.