Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müjgân

17 Haziran 2021

     Kirpikler. Bayan şahıs adlarındandır. Farsça ‘kirpik’ karşılığında muj veya muje sözleri kullanılıyor. Farsçada sonu ‘e’ ile biten kelimeleri çoğul yapan -gân eki bulunuyor. Farsça muje-gân (=kirpikler) sözü Türkçede müjgân şekline dönüşmüş. Bir başka ifadeyle Farsça muje-gân aynı dildeki muje kelimesinin çoğul şeklidir. Kürtçede  ‘mıjang, mujang veya bıjeng‘  sözleri ‘kirpik’ demektir.