Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mukavele

15 Haziran 2021

     Bir iş için iki veya daha fazla taraf arasında yapılan senet, anlaşma. Arapça ḳavl (=söz) kelimesinden türetilen muḳavele (=yazılı sözleşme) sözünün çoğulu muḳāvelāt (=yazılı sözleşmeler, mukaveleler) şeklidir. Mukavele-nāme ‘sözleşme senedi’dir. Makavelevî ‘mukaveleye ilişkin, mukaveleye uygun’ olandır.