Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mukavele

13 Aralık 2021

     Sözleşme, yazılı sözleşme, bir iş için iki veya daha fazla taraf arasında yapılan senet, anlaşma. Arapça muḳavele (=sözleşme) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḳavl (=söz) sözcüğünden türetilmiştir. Farsça muḳavele, Azerice mügāvilä. Kürtçede peyman sözünün yanı sıra mıḳāvele de denilmektedir. Arapça muḳavele (=yazılı sözleşme) sözcüğünün çoğulu muḳāvelāt (=yazılı sözleşmeler, mukaveleler) şeklidir. Mukavele-nāme ‘sözleşme senedi’dir. Makavelevî ‘mukaveleye ilişkin, mukaveleye uygun’ olandır.