Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mukbil

28 Ağustos 2021

     İkbali olan, kutlu, mutlu, bahtiyar. Arapça muḳbil (=ikballi, bahtiyar) sözünden. Bu söz Arapça kabl (=evvel, evvelki) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça iḳbāl (=bahtlı, saadetli) kelimesi de aynı köktendir. Mukbil, erkek şahıs adlarındandır. Arapça müennes şekli muḳbile’dir.