Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mukbil

28 Ağustos 2021

     İkbali olan, kutlu, mutlu, bahtiyar. Arapça muḳbil (=ikballi, bahtiyar) sözünden. Bu söz Arapça kabl (=evvel, evvelki) sözünden. Arapça iḳbāl (=bahtlı, saadetli) kelimesiyle bağlantılıdır. Mukbil, erkek şahıs adlarındandır. Arapça müennes şekli muḳbile’dir.