Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mülhit

23 Aralık 2022

     Kabir soyucu; mecazen bir dine bağlı olmayan. Arapça mulḥid (=lahit soyguncusu; kıyamet gününe, ölülerin dirileceğine inancı olmayan) sözünden. Aynı kökten Arapça ilḥâd (=çekinme, sakınma; yüz çevirme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça  lâḥd  (=çukur, mezar) sözcüğüyle bağlantılıdır.