Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Münakaşa

29 Ekim 2021

     Tartışma. Arapça naḳş (=işleme) sözcüğünden türetilen aynı dildeki munāḳaşa (=atışma, çekişme, tartışma) kelimesinden alınmıştır. Farsça münaḳaşa, Kürtçe munaḳeşe, Özbekçe munàkaşä, Azerice münäġişä.