Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Münevver

11 Kasım 2021

     Aydınlatılmış, nurlu,  ışıklı. Arapça nūr (=ışık) kelimesinden türetilen munevver (=tenvîr edilmiş, nurlandırılmış) sözünden. Türkçedeki ‘aydın’ sözcüğünün Arapça karşılığıdır. Kadın şahıs adlarındandır.