Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntazam

26 Kasım 2021

     İntizamlı, düzenli, derli toplu. Arapça niẓām (=düzen) ve intiẓām (=düzenlilik) sözleriyle bağlantılı olan muntaẓam kelimesinden aktarmadır. Farsça muntazam, Uygurca muntizäm, Özbekçe muntäzäm, Azerice müntäzäm.