Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Münzevi

8 Eylül 2021

     İnzivaya çekilen, bir köşede oturan. Arapça inzivā (=bir köşeye çekilme) sözünden türetilmiştir. Arapça zeviyy (=solmak, mütegayyir olmak) sözünden kaynaklanmıştır.