Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Murahhas

10 Ağustos 2021

     Delege. Arapça ruḫṣat (=izin, müsaade) sözünden türetilmiş. Arapça muraḫḫaṣ ‘ruhsatlı, izinli, yetkili; delege’ demektir. ‘Ermeni piskoposu’na murahhasa denilmiş. Murahhasiyet ‘delegelik’tir.