Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Murat

9 Kasım 2021

     Dilek, istek, arzu. Arapça murād (=dilek) sözünden gelmekle birlikte, bir kısım Murat şahıs adı Murat nehrinin adına istinaden kullanılmıştır. Bu ikinci Murat ismi, Fırat ırmağının Akadca adı olan Purattu’dan dönüşmüş olmalıdır. Murat nehri, Fırat’ın en uzun koludur. Murat ırmağının adına istinaden kullanılan  Murat ismi Ermeni şahıs adlarında da görülmektedir. Kürtçe mırat veya mırad, Azerice murad, Özbekçe muràd, Kazakça, Kırgızca ve Uygurca murat sözleri ‘dilek, istek, arzu’ karşılığındadır.