Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Murat

9 Kasım 2021

     Dilek, istek, arzu. Arapça murād (=dilek) sözünden gelmekle birlikte, bir kısım Murat şahıs adı Murat nehrinin adına istinaden kullanılmıştır. Bu ikinci Murat adı, Fırat ırmağının Akadca adı olan Purattu’dan dönüşmüş olmalıdır. Murat nehri, Fırat’ın en uzun koludur. Bu ikinci Murat adı Ermeni şahıs adlarında da görülmektedir. Kürtçe mırat, Azerice murad, Özbekçe muràd, Kazakça, Kırgızca ve Uygurca murat sözleri ‘dilek, istek, arzu’ karşılığındadır.