Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mürdesenk

20 Şubat 2024

     Doğal kurşun oksit; erimiş ve billurlaşmış kurşun(II) oksit. Farsça murdāseng (=ölü taş; kurşun oksit) sözcüğünden. Farsça murdā veya murde ‘ölü, ölmüş olan’, seng ‘taş’ karşılığındadır. O nedenle mürdeseng biçimiyle de telaffuz edilmektedir. Farsçada murdārseng olarak da ifade ediliyor. Mürdesenk cilt bakımında kullanılmaktadır.