Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Murtaza

4 Nisan 2022

     Beğenilmiş, seçilmiş, irtiza edilmiş. Arapça irtiżā (=beğenme, seçme) sözüne istinaden türetilen murtażā (=beğenilmiş, seçilmiş) kelimesinden alınmadır. Hz. Ali’nin lakabıdır. Erkek şahıs adlarındandır. Murteza veya Mürteza biçimleriyle de şahıs adı olarak görülmektedir.