Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mürver

4 Nisan 2022

     Hanımeligillerden yaprakları karşılıklı, meyvesi küçük zeytin tanesine benzeyen bir ağaç. Bu meyve taneleri inciyi andırdığından Farsçada bilinen marvarid (=inci) sözünden kaynaklanmıştır. Bu söz Farsçada morvarid veya morverid biçimleriyle de bilinmiştir. Farsça mûrd (=mersin ağacı) adıyla bağlantılı olabilir. Her iki ağacın meyveleri inci tanesine benzetilmiştir. Kürtçe mori (=inci, boncuk) sözcüğüyle etimolojik münasebete sahiptir. Bu sözler Eski Yunanca margarites (=inci; Mısır’da yetişen bir bitki) sözcüğüyle aynı köktendir. Batı ülkelerindeki Margaret kadın adı ‘inci’ karşılığındaki Eski Yunanca margarita sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu sözcük Yeni Yunancada margaritári şekliyle biliniyor.