Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müşahhas

1 Temmuz 2024

     Şahıs suretinde belirmiş, kim olduğu bilinmiş, teşhis edilmiş; gözle görülür ve elle tutulur olmuş, somut; karşıtı mücerret (=soyut). Aynı karşılıktaki Arapça muşaḫḫaṣ sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki şaḫṣ (=şahıs, kişi, kimse, bir insanın görünen şekil ve sureti) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça teşḫіṣ (=kim veya ne olduğunu anlama) sözcüğüyle aynı köktendir.