Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Musahip

6 Mayıs 2024

     Sohbet arkadaşı, biriyle musahabe eden; padişahların veya sultanların özel işlerinde danıştıkları ve destek aldıkları kimse; Alevilikte özel bir dinsel törenle atanan ve kişinin kardeşi ve yoldaşı kabul edilen kimse. Arapça muṣāḥib (=sohbet arkadaşı) sözcüğünden. Bu sözcük sohbet sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcüğün müennes (=dişil) şekli musāhibe olarak biliniyor. Kuzey Kürtçesinde mısayiv şekliyle telaffuz ediliyor. Bu sözcük İtalyancaya musaipo (=güvenilir dost) ve Bulgarcaya musaipin (=temsilci, vekil) biçimleriyle intikal etmiştir.