Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müşir

3 Ocak 2022

     MÜŞİR (I)  Emir ve işaret eden; mareşal. Arapça şevr (=işaret etme, gösterme) sözcüğünden türetilen Arapça mu’şîr (=emir ve işaret eden) sözcüğünden.

     MÜŞİR (II)   Haber veren, bildiren. Arapça iş’ār (=yazı ile bildirme, haber verme) sözcüğünden türetilen Arapça muş’ir (=haber veren, bildiren) sözcüğünden.