Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Muska

1 Aralık 2020

     İçinde tılsımlı bir gücün var olup insanı koruduğuna inanılan yazılı kâğıt veya herhangi bir nesne. Yazılı kâğıtlar genellikle üçgen şeklinde katlanıp boyunlara asılırdı. Arapça nusḥa (=yazılı suret) sözcüğünün çoğulu aynı dilde nusaḥ (=yazılı suretler) olarak biliniyor. Nusḥa sözcüğünün hem ferdi hem de cemi şekli nusḥateyn sözüdür. Bu kelimelerin kökeninde Akadca nasāḥum (=çıkarmak, koparmak, ayırmak) sözü bulunmaktadır. Nusḥa sözcüğü Aramice ve Süryanicede de görülüyor. Bu nedenle Asurca muškallu (=geniş bir balık ağı) ile ilgili olmayabilir. Asurca nušu (=çıkarmak) ve našaru (=çıkarmak, dışa atmak, içini dökmek) kelimeleriyle de bir münasebetin olduğu anlaşılıyor. Muska sözü, Arapça nusḥa’nın sehven farklı telaffuzundan kaynaklanmıştır.