Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Muska

1 Aralık 2020

     İçinde tılsımlı bir gücün var olup insanı koruduğuna inalılan yazılı kâğıt veya herhangi bir nesne. Yazılı kâğıtlar genellikle üçgen şeklinde katlanıp boyunlara asılırdı. Arapça nusḥa (= yazılı olanın sureti) kelimesinin çoğulu aynı dilde nusaḥ (=yazılı suretler) diye biliniyor. Nusḥa kelimesinin hem ferdi hem de cemi şekli nusḥateyn sözüdür. Bu kelimelerin kökeninde Akadca nasāḥum (=çıkarmak, koparmak, ayırmak) sözü bulunmaktadır. Nusḥa kelimesi Aramice ve Süryanicede de görülüyor. Bu nedenle Asurca muškallu (=geniş bir balık ağı) ile ilgili olmayabilir. Asurca nušu (=çıkarmak)  ve našaru (=çıkarmak, dışa atmak, içini dökmek) kelimeleriyle de bir münasebetin olduğu anlaşılıyor. Muska sözü, Arapça nusḥa’nın sehven farklı telaffuzundan türemiştir.