Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müşkül

3 Eylül 2021

     Güç, zor, çetin; engel, güçlük, zorluk. Arapça işkâl (=güçlük, güçleştirme) sözünden aynı dilde muşkil (=güç, zor, çetin) kelimesi türetilmiştir. Bu söz, Türkçede müşkül şekline dönüştürülmüştür. Arapça muşkil ve Farsça pesend (=beğenen, beğenmiş) sözlerinden müşkil-pesend (=güç beğenen, her şeyi beğenmeyen) kelimesi telaffuz edilmektedir. Müennes biçimi Muşkile şekliyle telaffuz edilmiştir. Kürtçe mışkul, Azerice, Özbekçe, Uygurca, Kırgızca müşkül, Tatarca möşkil, Başkırtça möşköl, Türkmence müşğil.