Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşküle

4 Temmuz 2021

     Kalın kabuklu mis kokulu iri taneli bir çeşit üzüm. Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Müşküle köyünün adıyla ilişkilidir. Yunanca mósḥos (=misk) sözünden kaynaklandığı kanısındayım. Eski Yunancada da kullanılan mósḥos kelimesi ‘filiz, sürgün; hayvan yavrusu’ karşılığında da ifade edilmiştir. Ayrıca misket üzümüyle müşküle üzümleri arasındaki benzerlik dikkati çekmektedir. Etimolojik açıdan misk ve müşk sözleri arasında ortak bir köken olmalıdır.