Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müşkülpesent

16 Nisan 2023

     Güç beğenen, bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran, her şeyde kusur bulan. Arapça muşkil (=zor, çetin, güç) ve Farsça -pesend (=beğenen, beğenmiş) sözlerinden türetilmiştir. Pesend sözü Farsça pesendîden (=beğenmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Müşkülpesent sözü başlangıçta ‘zorluktan haz alan’, ‘güçlüklerin üstesinden gelen’ gibi karşılıklarda kullanılmakla birlikte zamanla ‘zor beğenen’ karşılığında ifade edilir olmuştur.