Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Müslim

15 Temmuz 2020

     Çevresiyle, başkalarıyla ve farklı kesimlerle barış içinde olan. Aryen bir halk olan Sumerlilerin dilindeki silim (=barış) sözüne dayanmaktadır. Bu kelime, Yahudilik ve Hıristiyanlık başta olmak üzere tüm din ve inançları kapsamaktadır. Çünkü, tüm dinler insanlar arasındaki barışı esas alırlar. Müslim insan, genel olarak dindar insandır; hangi dinden olursa olsun. Barış (=selam) içinde yaşamayı gaye edinmiş kimsedir. Tanrı’nın selamını (=barışını, barış emrini) tüm insanlara ileten müslim‘dir. Muslim şekliyle ilkin Arapçada kullanılmış, Farsça muslimān sözü aynı kökten türetilmiştir. Bu nedenle, Türkçede telaffuz edilen müslümān kelimesi Farsçadan alıntıdır.

      Müslim (=barış yanlısı), gayr-i müslim (=savaş yanlısı) sözleri zamanla bir tek dine ve o dinden olmayanlara indirgenmiştir. Bu şekilde kullanım Tanrı’ya karşı suç işlemektir. Tanrı’nın emri savaş değil, barıştır. O halde barışı savunan ve Tanrı’nın barışı talep eden emrine uyan her insan, hangi dinden olursa olsun müslim veya müslüman’dır. Müslim sözü şahıs adı olarak da tercih edilmiştir. Yerel telaffuzlarda müslüm şekli de görülmektedir. Bkz. Selam.