Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mustafa

3 Eylül 2021

     Seçilmiş, arınmış, ayıklanmış; ıstıfa edilmiş. Arapça muṣṭafā kelimesi aynı dildeki safvet (=arılık, saflık) sözüyle bağlantılıdır. Arapça ıstıfā (=seçme, ayıklama) kelimesiyle ilişkilidir. Erkek şahıs adları arasında yaygındır.