Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa

3 Eylül 2021

     Seçilmiş, arınmış, ayıklanmış; ıstıfa edilmiş. Arapça muṣṭafā kelimesi aynı dildeki safvet (=arılık, saflık) sözüyle bağlantılıdır. Arapça ıstıfā (=seçme, ayıklama) kelimesiyle ilişkilidir. Erkek şahıs adları arasında yaygındır.