Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müstahsil

26 Haziran 2024

     Hasıl eden, husule getiren, üretici.  Aynı karşılıktaki Arapça mustaḥṣil sözcüğünden. Aynı dildeki ḥāṣil (=husule gelen, meydana çıkan, üreyen) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça istiḥṣāl (=hasıl etme, üretme) sözcüğü de aynı köktendir.