Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müstevli

13 Aralık 2021

     İstila eden, idaresi veya himayesi altına alan, ele geçiren. Arapça vely (=yakınlık)  sözcüğünden türetilen mustevlî (=himayesine alan) sözünden aktarmadır. Farsça mustevlî.