Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müsvedde

28 Mayıs 2024

    Karalama, temize çekilmemiş yazı; mecazen bir şeyin kötü benzeri. Aynı karşılıktaki Arapça musevedde sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki sevad (=kara, siyah) sözcüğünden türetilmiştir. Arapçada sevad sözcüğü esved şekliyle de biliniyor. Farsça musvede ve Sırpça musvéda.