Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutaf

3 Temmuz 2021

     Keçi kılından yem torbası ve hayvan çulu gibi şeyler dokuyan ve satan esnaf. Farsça muy (=kıl) ve taf  (=eğiren, büken) eklerinden oluşmaktadır. Farsça taf sözcüğü aynı dilde taften: ‘eğirmek, bükmek) fiilinden kalmadır. Farsça muy-tab sözü zamanla mu-tāf şeklini almıştır. Pehlevice mōy ve Kürtçe mu ‘kıl, saç kılı’ karşılığındadır. Hasan Eren’e göre Bulgarca mutav (=‘keçi kılından yapılmış kaba dokuma, çul) ve Sırpça mùtap (=çul) sözleri Türkçe üzerinden nakledilmiştir. Küçük Asya Ermenilerinde Mutafyan (=mutaf oğlu) soy adı olarak kullanılıyor.