Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mutaf

3 Temmuz 2021

     Keçi kılından yem torbası ve hayvan çulu gibi şeyler dokuyan ve satan esnaf. Farsça muy (=kıl) ve taf  (=eğiren, büken) eklerinden oluşmaktadır. Farsça taf sözcüğü aynı dilde taften: ‘eğirmek, bükmek) fiilinden kalmadır. Farsça muy-tab sözü zamanla mu-tāf şeklini almıştır. Pehlevice mōy ve Kürtçe mu ‘kıl, saç kılı’ karşılığındadır. Hasan Eren’e göre Bulgarca mutav (=‘keçi kılından yapılmış kaba dokuma, çul) ve Sırpça mùtap (=çul) sözleri Türkçe üzerinden nakledilmiştir. Küçük Asya Ermenilerinde Mutafyan (=mutaf oğlu) soy adı olarak kullanılıyor.