Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mutasyon

28 Şubat 2021

     Canlılarda görülen kalıtsal değişinim, değişme. Fransızca mutation (mutasyon) kelimesinden alınmıştır. Fransızca mutation ‘değişme, değişinim, evrim’ demektir. Latince mūtātiōnis (=değişme) kelimesiyle bağlantılıdır. Latincede mūtāre (=değiştirmek, değişmek) fiilinden kaynaklanmıştır. Latince mūtābilis (=değişken, değişebilir, dönek, kararsız), mūtābilitās (=değişkenlik) gibi sözler kullanılıyordu.

     Fransızca dışında bir kısım Batı Dillerinde de mutation ve benzeri sözler dile getirilmektedir. İngilizce ve İsveççe mutation, İspanyolca mutación, Almanca Mutation, Portekizce mutação, Katalanca mutació, Macarca mutáció, Rusça ve Bulgarca mutatsiya, Sırpça mutacija (mutasiya), Romence mutatie, Ermenice ve Gürcüce mutatsia, Kürtçe mutasyon ve Yunanca metállaksiİtalyanca mutazione sözleri de ‘değişme’ karşılığındadır.