Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müteferrika

16 Mayıs 2024

     Küçük masraflar için ayrılan para; padişah, sadrazam ile vezirlerin emirlerini icra eden görevli; emniyet güçlerince yakalanan zanlıların ilgili birimlere sevk edilmeden önce bekletildikleri veya tutuldukları yer. Arapça muteferriḳa (=önceden belirlenmeyen muhtelif masraflar için ayrılan para) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki muteferriķ (=ötede beride dağınık olan) sözcüğüyle bağlantılıdır. Muteferriķ, Arapça teferruķ (=ayrılma, dağılma) sözcüğünden türetilmiştir. Teferruķ ise aynı dildeki farķ (=ayrılık, ayrılma, başkalık) sözcüğünden kaynaklanmıştır.