Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mütegallibe

30 Ocak 2024

     Zorba, zorba takımı, derebeyi zümresi. Arapça muteġallib (=üstün gelen, baskın çıkan)’den gelen muteġallibe (=zorba takımı, derebeyi) sözcüğünden. Arapça ġalebe (=galip gelme, yenme, üstünlük) sözcüğüyle bağlantılı olan ġālib (=üstün gelen, galebe çalan) sözcüğüne dayanmaktadır.