Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mütekabiliyet

14 Nisan 2024

     Karşılıklı olma durumu, karşılıklılık. Arapçada kullanılan muteḳābiliyyet (=karşılıklı durum) sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük aynı dildeki muteḳābil (=karşılıklı) sözcüğüne mastar eki olan -iyyet ekiyle türetilmiştir.