Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mütevelli

4 Mart 2022

     Vakfedenin belirlediği şartlara göre bir vakfı yöneten kimse. Arapça tevellî (=birine yanaşmak, birini dost tutmak) sözünden türetilen mütevellî (=birinin yerine geçen)  kelimesinden aktarmadır.