Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Muti

15 Haziran 2021

     İtaat eden, dik başlı olmayan, uzlaşan, boyun eğen. Arapça tāat (=uyma, tabi olma, biat etme) sözünden türetilmiştir. Arapça mutî, aynı dildeki itāat kelimesiyle de bağlantılıdır. Arapça itāat ‘emre uyma, dinleme’ demektir. Altı çizili sözler ortak bir kökenden geliyorlar. Muti, aynı zamanda toprağa yerleşik olan ve düzene başkaldırmayan kesimleri dile getirmektedir.