Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müzekkere

14 Ocak 2024

     Herhangi bir işle ilgili olarak bir üst makama ya da ilgili kimseye yazılan yazı. Aynı karşılıktaki Arapça muẕekkere sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ẕikr (=anma, anımsama, sözünü etme) sözcüğünden kaynaklanıyor. Aynı kökten Arapça tezkîr (=anımsama, akla getirme) sözcüğü de kullanılıyor.