Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nafi

22 Ocak 2023

     Faydalı, yararlı. Arapça nāfiʿ kelimesinden aktarılmıştır. Arapça nef’ (=faydalı olma) sözcüğünden türetilmiştir. Müennes şekli nafia’dır. Nafi erkek, Nafia ise kadın şahıs adı olarak da bilinmektedir. Osmanlı döneminde Nafia Nezāreti bulunuyordu. Cumhuriyet döneminde önceleri Nafia Vekâleti adıyla anılmış zamanla Bayındırlık Bakanlığı şekliyle ifade edilmiştir.