Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nagehan

17 Mayıs 2021

     Ansızın, birdenbire. Aynı karşılıktaki Farsça nāgāhān sözünden. Farsçada nāgehān şekli de kullanılmıştır. Farsça gāh ‘vakit, zaman, an’ demektir. Farsça nā- olumsuzluk ön ekiyle nā-gāh (=vakitsiz) sözü türetilmiştir. Farsça gāh, aynı dilde ve Kürtçede geh şekliyle de bilinmektedir. Bu son dilde sondaki h düşerek ge şekliyle de belirmektedir. Nagehan adında son ek han değil -gāhān (=vakitler, zamanlar) şeklidir. Bu son sözcük gehān biçimiyle de ifade edilmiştir. Türkçeye Çinceden alınan han kelimesine istinaden han’lı isimler yakın zamanlarda pek revaçtadır. Nagehanda ise Farsça gehān sözü mevcuttur. Farsça nā- olumsuzluk ön ekiyle nāgehān sözü vakitsiz oluşu, zamansızlığı, ansızın ve birdenbire belirişi dile getirmektedir. Kadın şahıs adlarından olan Nagehan yaygın olarak Nagihan şekliyle kullanılmaktadır.