Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nagehan

17 Mayıs 2021

     Ansızın, birdenbire. Aynı karşılıktaki Farsça nāgāhān sözünden. Farsçada nāgehān şekli de kullanılmıştır. Farsça gāh ‘vakit, zaman, an’ demektir. Farsça na– olumsuzluk ön ekiyle nā-gāh (=vakitsiz) sözü türetilmiştir. Farsça gāh, Kürtçede geh veya sondaki h düşerek ge şekliyle belirmektedir. Aynı dilde ge terım ge narım sözü ‘bazen giderim bazen gitmem’ demektir. Nagehan adında son ek han değil –gehan (=vakitler, zamanlar) şeklidir. Türkçede Çinceden alınan han kelimesine istinaden han’lı isimler yakın zamanlarda pek revaçtadır. Nagehanda ise –Farsça gehan sözü mevcuttur. Na olumsuzluk ön ekiyle nāgehān sözü vakitsiz oluşu, zamansızlığı, ansızın ve birdenbire oluşu belirtmektedir. Kadın şahıs adlarından olan Nagehan yaygın olarak Nagihan şekliyle kullanılmaktadır.