Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahit

30 Ocak 2020

     Anahita adından kalmadır. Anahita> Nahita> Nahit şeklinde dönüşüme uğramıştır.  Nahid, Farsçada ‘çoban yıldızı’ veya ‘kervan Yıldızı” karşılığında ifade edilir. Anahita ya da Anahit İlk Çağda Ön Asya’da aşk ve sevgi tanrıçasıdır. Kürtçe ana (=kutsal kadın, tanrıça, azize) ve hît (=ısı, sıcaklık, kızgın sıcaklık, hararet; sevgi, aşk) sözlerinden oluştuğu görüşündeyim. İngilizcede hot (ok. hat) sözü ‘sıcak’ karşılığındadır. Bu nedenle, Venüs gezegenine Farsça Nahid denilmiştir. Türkçede şahıs adı olarak da kullanılan Nahit sözü buradan kaynaklanmaktadır. Ergenlik çağına giren genç kızlar da Nahit diye anılmışlardır. Nahide, bayan adlarındandır.

    Orta Anadolu’da bir şehir merkezinin Niğde adı Anahita’dan gelmektedir. Bir zamanlar bu şehre Nahita deniliyordu. Zamanla Nahita> Nakida>Nekide> Negide>Niğde şeklinde değişime uğramıştır. Bununla birlikte, Eski Yunanlılar Nagidos, Selçuklular Nekide olarak belirtmişler.

    Eski Yunanlılar Anahita’ya Anaitis, Eski İranlılar Anahita, Ermeniler Anahit, günümüzde İranlılar Nahid demektedirler. Anahita, aynı zamanda güzellik tanrıçası idi. Anaid şekli tersine çevrilince Diana olur ki, eski Yunanlılarda güzellik tanrıçasını ifade eder.