Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Naip

15 Aralık 2023

     Hükümdarın tahtta bulunmadığı zaman veya çocukluk döneminde devleti yöneten kimse; vekil, kadı vekili, kaymakam. ‘Vekâlet etmek, birini temsil etmek’ karşılığındaki Arapça nevb (niyābe) sözcüğünden kaynaklanan aynı dildeki nā’ib (çoğulu nūvāb) sözcüğünden alınmıştır.