Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakış

5 Ocak 2021

     Sırma, sim veya renkli iplikler kullanılarak el veya makineyle yapılan ince iş; duvar ve tavanlara yapılan süsleme işleri. Türkçedeki nakış kelimesi, Arapça naḳş (=süsleme sanatı) sözünden gelmektedir. Arapça naḳḳaş (=nakış yapan, süsleme sanatkârı) da aynı kökten türetilmiştir. Arapça naḳş sözünün kaynağı Akadca nakāsum (=süslemek) kelimesidir. Akadcada ‘kesmek, budamak, ağaç kesmek’ karşılığında da nakāsum sözü kullanılmış. Arapça naḳş (=süsleme) ve Farsça bend (=ip, iplik, bağ) sözcüklerine dayalılarak naḳşbend (=süslemeli dokuma sanatkârı) ve nakşbendî (=süslemeli dokuma sanatkârlığı) kelimeleri ifade edilmektedir. Arapça naḳş kelimesi, Farsçada neḳş ve Kürtçede neḳış diye yer etmiştir. İbranice kışt (=süsleme) sözcüğü nakış sözüyle ilişkilidir.