Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nakış

5 Ocak 2021

     Sırma, sim veya renkli iplikler kullanılarak el veya makineyle yapılan ince iş; duvar ve tavanlara yapılan süsleme işleri. Türkçedeki nakış kelimesi, Arapça naḳş (=süsleme sanatı) sözünden gelmektedir. Arapça naḳḳaş (=nakış yapan, süsleme sanatkârı) da aynı kökten türetilmiştir. Arapça naḳş sözünün kaynağı Akadca nakāsum (=süslemek) kelimesidir. Akadcada ‘kesmek, budamak, ağaç kesmek’ karşılığında da nakāsum sözü kullanılmış. Arapça naḳş (=süsleme) ve Farsça bend (=ip, iplik, bağ) sözcüklerine dayalılarak naḳşbend (=süslemeli dokuma sanatkârı) ve nakşbendî (=süslemeli dokuma sanatkârlığı) kelimeleri ifade edilmektedir. Arapça naḳş kelimesi, Farsçada neḳş ve Kürtçede neḳış diye yer etmiştir. İbranice kışt (=süsleme) sözcüğü nakış sözüyle ilişkilidir.