Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Nalbur

13 Şubat 2023

     Çivi, kilit, menteşe gibi şeylerin satışını yapan kimse; at nalı yapan kimse. Arapça na’l sözcüğü ile Farsça bürden (=götürmek, taşımak, nakletmek, kaldırmak)  yükleminden türetilmiştir. Bu yüklemle bağlantılı olan Farsça -ber son eki ‘alan, götüren, taşıyan, getiren’ karşılığındadır. Bu bağlamda nal-ber (=nal taşıyıcısı) sözü na’l-bur şekliyle kullanılmıştır. Aynı kökten türetilen nalburiye ‘nalbur dükkânı’dır.