Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Nallıhan

 

24 Ağustos 2019

      Ankara’nın ilçesi. Osmanlı vezirlerinden Nasuh Paşa 1595 yılındaki Bağdad Seferinde, bu yerde bir han yaptırdı. Han, bir süre Kocahan adıyla biliniyordu ve duvarında da yapılışıyla ilgili bir de kitabe yer almaktadır. Hanın çevresindeki yerleşimler ile birlikte nüfusu arttı. Bugünkü Nallıhan adı, Nasuh Paşa’nın yaptırdığı bu hanın adından kaynaklanmaktadır. Nallıhan denilmesinin nedeni söz konusu hanın Nal Deresi’nin kıyısında yapılmış olmasındandır. Bkz. Nal Deresi md. Osmanlılar döneminde Karahisar ve Nallı kazası adlarıyla da anılmıştır. Bu kasabaya bir zamanlar Karahisar-ı Nallı denilmiştir. Kimi kaynaklar, ilçe merkezinin Korupazarı adıyla da bir süre ifade edildiğini aktarmaktadırlar. Bu yerleşim yerinin Roma döneminde Juliopolis adını taşıdığı nakledilmektedir.