Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Name

25 Mayıs 2020

     Mektup; sevgi ve aşk mektubu. Farsça name (=mektup) sözünden Türkçeye geçmiştir. Türkçede nāme okumak deyimi, herkesin bildiği sözleri söylemektir. Tarihte bir iletişim aracı olarak kullanılan mektuplar, şahsa hitaben gönderildiğinden name adıyla anılmıştır. Avestaca ve Eski Farsça nāman sözü ‘isim’ demekti. Pehlevicede nām ve nāmik (=tanınmış) sözlerinin yanı sıra Eski İran Dillerinde náman kelimesi de aynı karşılıkta kullanılıyordu. Kürtçe naw, Deylemice name, Afganca nūm, Beluçça nām, Ossetçe (Alanların Dili) nom veya non sözleri ‘isim, ad’ karşılığındadır. Farsça ve Kürtçe name (=mektup) ile Ermenice namak (=mektup) sözleri Eski Kuzeybatı İran Dillerinden kaynaklanmıştır. ‘Küçük kitapçık’ karşılığıyla da name sözü kullanılmış: Kanūn-nāme, karar-nāme, emir-nāme gibi.