Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Namlu

1 Aralık 2020

     Ateşli silahların boyun veya gırtlak kısmı, lüle. İnce boru şeklindeki bu kısımdan mermi ileriye atılmaktadır. Eski Yunanca laimós (=boğaz, gırtlak, boyun, gerdan) sözünden kaynaklanmaktadır. Yeni Yunancada da laimós kelimesi aynı karşılıkta kullanılmaktadır. Yunanca laimitómos (=giyotin), laimodétes (=boyun bağı), laimargos (=pisboğaz, açgözlü), laimargia (=oburluk, pisboğazlık), laimariá (=gerdanlık, boyunluk) gibi sözler dile getiriliyor. Yunanca laimós kelimesinin zamanla laimni (veya lamni), laimli, naimli, namli ve namlu şekillerine dönüştüğü kanısındayım. Bu kelimenin Farsça olduğu iddiası doğru olmasa gerektir. Farsçada namlu karşılığında lûle deniliyor. Kürtçede hem lüle hem de namlu sözü telaffuz ediliyor. Latince lāmna (=bıçak ağzı) sözü biliniyor.