Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Namzet

17 Mart 2024

     Aday; nişanlı, sözlü; miras bırakanın belirlediği mirasçı, bir göreve yeni atanan veya atanacak olan. Aynı karşılıktaki Farsça nāmzed sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki nām (=isim, ad) ile zed (=vuran; konulan; tutan) sözcüklerinden türetilmiştir. Kürtçe namzed veya navzed, Azerice nāmizäd, Uygurca namzat, Özbekçe nàmzàd.