Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Narkotik

11 Mart 2023

     Uyuşturucu. Fransızca narcotique (narkotik: ‘uyuşturucu madde’) sözünden. Orta Çağ Latincesinde narcoticum sözüne dayanmaktadır. Bu söz Eski Yunanca narkáō (=hissiz olmak, uyuşmak) yükleminden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca narkōdis (=uyuşuk, hissiz) sözüyle aynı köktendir. Yine Eski Yunanca nárki (=uyuşma) sözcüğüne istinaden aynı dilde narkotikós (=uyuşturucu madde) sözcüğü bulunuyor. Eski Hint-Avrupa Dillerindeki (s)nerķ (=döndürmek) köküyle bağlantılı olabilir. İngilizce narcotic, Almanca narkotisch, İtalyanca narcotico, İspanyolca, Katalanca ve Portekizce narcótico, İsveççe ve Norveççe narkotisk, Romence narcotic, Yunanca narkotikó, Gürcüce narkotikuli.